Laatste update:
21-06-2017

Hopi Vredesvuur

Hopi Vredesvuur
Het Hopi Vredesvuur is een eenvoudig, maar intens en diepgaand ritueel, waarin we ons verbinden met het Heilige Vuur en bidden voor vrede. Vrede op aarde, vrede voor alle levende wezens, vrede in onze harten, in onze gedachten en in onze innerlijke wereld.


Hopi en vrede

Het woord ‘Hopi’ betekent ‘vrede’. De Hopi zijn één van de oudste volkeren op aarde, zij hebben altijd in hetzelfde gebied gewoond en nooit oorlog gevoerd. Het zijn de dragers van oeroude kennis en door hun rituele Vredesvuur aan ons over te dragen, helpen zij ons om een bijdrage te leveren aan vrede in de Nieuwe Tijd.

Lees meer over het ritueel

Vrede en evenwicht in de Nieuwe Tijd
In het jaar 2012 zijn alle profetieën tot een einde gekomen en over de Nieuwe Tijd is niets geschreven. Wij schrijven de nieuwe geschiedenis. Hoe de toekomst er voor ons, onze (klein)kinderen en de volgende zeven generaties uit komt te zien, is aan ons.

We leven in een tijd waarin het evenwicht ernstig is verstoord. Onze natuurlijke reserves raken op, grote delen van de wereldbevolking leven in honger, armoede en onveiligheid, de vervuiling van lucht, water en bodem neemt schrikbarend toe. De opgave een gezonde toekomst te creëren is groot.

De Hopi laten ons zien hoe we ons pad kunnen lopen met respect voor Moeder Aarde, in harmonie met al haar kinderen. Het Hopi Vredesvuur is één van hun geschenken aan ons.


Het delen van het vuur
Het Hopi Vredesvuur is er voor ons allemaal. Deze ceremonie mag door iedereen die het heeft ervaren worden uitgevoerd en overgedragen aan anderen. Om het ritueel puur en zuiver te houden is het belangrijk dat er niets in de ceremonie wordt veranderd of aangepast. Zo hoeden en eren we met elkaar dit waardevolle Hopi geschenk.

Alicia Hamm bracht het vuur naar de NoorderSter.

Energy flows where intentions go, let the spirit of our hearts create the future
Kom met ons rond het vuur. Verbind je hart met de weg die voor ons ligt. Bid mee voor een gezonde, evenwichtige toekomst voor Moeder Aarde, al onze verwanten en de toekomstige generaties

Moge we in schoonheid lopen.

2017
Er is nog geen datum bekend voor het volgende Hopivuur.


Met elkaar in gebed

Gebedscirkel  Alicia HammHopi vuurplaats NoorderSter

Hopivuur NoorderSter

Vergoeding
Een financiële bijdrage waarvan je zelf de hoogte bepaalt, voor koffie/tnee en hout.


Zelf meenemen

  • Geurende offers om aan het vuur te geven in de dankronde (salie, wierook, kopal, géén tabak).
  • Afsluitbaar potje om de heilige as mee in terug te nemen (glas of keramiek, geen kunststof).
  • Kleding waarmee je goed buiten kunt zijn, is aanbevolen.

 

Bewaren

Bewaren